Plan finansowy banku spoldzielczego

Program enova to sposób finansowo – księgowy, jaki jest w bycie dać kompleksową obsługę zarówno księgową jak również finansową przedsiębiorstwa. Obsługa ta czyni się zwykle w dziale ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania informacji oraz sprawozdań zarówno bieżących jak również jeszcze okresowych.

Program enova pozwala między innymi na prowadzenie dziennika z lokatą wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansę ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. I daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tutaj o dokumentach, które nie są fakturami – przykładowo będą wtedy wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe albo te listy płac. Niniejszy program daje również możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala również na rozliczenia z konsumentami a na myślenie płatności. Na uwagę zasługuje również fakt, że program enova daje szansa ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Przeprowadza się to wraz z tabelą kursów, a dodatkowo z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie dzienników w obecnym programie kupi na grupowanie ich w przepisy dokumentów określonego typu. Ewidencja dokumentów kupi na ich automatyczne przeksięgowanie do dzienników. Program zawiera bardzo prostą ewidencję VAT. VAT można rozliczać zarówno metodą kasową kiedy i memoriałową. Program jednocześnie daje szansę prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto pozwala na połączenie sald oraz obrotów. Daje szansę definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program urządzony jest aktualnie w dokumentacje pozwalająca na rachunki z kontrahentami. Mowa tutaj przede każdym o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova idzie na działanie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest dużo dużą funkcjonalność, która ciągle się rozbudowuje, stąd również z wszelką pomyślnością polecany stanowi dla firm. Podsumowując, program enova to świetny system finansowo - księgowy.